جمعه, 7 بهمن 1401
  • ساعت : ۱۰:۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ 
  • کد خبر : ۹۸۷۷۹
برگزاری كارگاه آموزشی ادواری درخصوص شناسایی و مراقبت پرستاری از بیمار مرگ مغزی
با حضور دکتر دهقانی رئیس محترم واحد پیوند وزارت بهداشت، کارگاه آموزشی ادواری درخصوص شناسایی و مراقبت پرستاری از بیمار مرگ مغزی برگزار گردید.

در این جلسه  نظارت بر اجرای دقیق  کد 324 در بیمارستانها، نحوه عملکرد پرستاران بخش های ویژه در شناسایی  بیماران  سطح هوشیاری کمتر از 6  و گزارش بموقع به بازرسین و کوردیناتور های واحد شناسایی و فراهم آوری اهدای عضو  و همکاری با کوردیناتورهای شناسایی تلفنی تأکید ؛ و فرایند شناسایی بیمار مرگ مغزی و مراقبت از اعضای پیوندی مرور گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0