جمعه, 7 بهمن 1401
  • ساعت : ۱۰:۲۹:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۹۸۵۵۰
    /  2
: برگزاری كارگاه آموزشی ادواری درخصوص شناسایی و مراقبت پرستاری از بیمار مرگ مغزی
کارگاه آموزشی ادورای در خصوص شناسائی و مراقبت پرستاری از بیماران مرگ مغزی با حضور دکتر دهقانی رئیس واحد پیوند وزارت بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه  نظارت بر اجرای دقیق  کد 324 در بیمارستانها، نحوه عملکرد پرستاران بخش های ویژه در شناسایی  بیماران  سطح  هوشیاری کمتر از 6  و گزارش بموقع به بازرسین و کوردیناتور های واحد شناسایی و فراهم آوری اهدای عضو  و همکاری با کوردیناتورهای شناسایی تلفنی تأکید؛ و فرایند شناسایی بیمار مرگ مغزی و مراقبت از اعضای پیوندی مرور گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0