يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۲۲:۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
  • کد خبر : ۸۷۲۶۷
برگزاری پویش ارتقا فرآیند های پرستاری در دانشگاه علوم پزشكی البرز

در این پویش که به همت مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار می گردد، فرآیند های کلیدی پرستاری که طی انجام بازدید های دوره ای در اجرا مشکل داشتند، شناسایی و برای بازبینی و اجرای صحیح هر فرآیند بازه زمانی برای بیمارستان ها تعیین شد. در این دوره ها مدیران پرستاری و سوپروایزران بیمارستان موظف به اجرای برنامه های آموزشی و بازبینی فرآیند ها شدند. در پایان این پویش ارزیابی دوره ای توسط کارشناسان مدیریت پرستاری در جهت سنجش تحقق ارتقا صورت خواهد گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0