سامانه 190

 

               

به‌منظور ارتقای پاسخ‌گویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هم‌وطنان، اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی از نحوه ارائه خدمات سلامت، سامانه 190 «مرکز پاسخ‌گویی سلامت»راه‌اندازی شده است.

سامانه میز خدمات الکترونیکی ( سامانه190) امکان دسترسی سریع متقاضیان به خدمات و اطلاعات موردنیاز، هماهنگی بین مراکز متولی نظارت، سیاست‌گذاری ،مدیریت و پاسخ‌گویی خدمات سلامت و تهیه اطلاعات آماری برای کمک به اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برنامه‌ریزی آتی برای افزایش کیفیت ارائه خدمات سلامت و مطالبات مردمی را فراهم می آورد.

خدمات قابل‌ارائه میز خدمات الکترونیکی (سامانه 190) که در راستای رضایت سنجی، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات به بهره‌برداری رسیده است شامل؛ سامانه مرکز پاسخگویی وزارت بهداشت، سامانه رسیدگی به شکایات اورژانس، سامانه مرکز رسیدگی به شکایات بهداشتی، سامانه مرکز رسیدگی به شکایات درمان و سامانه مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم است.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0