فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
  تاریخ ثبت فرم:  1401/11/07
  نام واحدی که به آن مراجعه کرده اید؟  
  آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟  
  کلا نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟  
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند؟  
  نام فرد یا افراد که برخرود نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم بفرمایید.  
  آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟  
  چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده است، لطفا آن را مرقوم فرمایید.( با ذکر مورد)  
  نظرات و پیشنهادات خود را به منظور اصلاح امور بفرمایید.  
  در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید:
  نام و نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
  ثبت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0