راهنمای طبابت بالینی

راهنماهای بالینی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

بارگذاری در 6 تیرماه 1400:

 • شناسنامه و استاندارد خدمت، تعویض پلاسمای درمانی / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت، درمان جایگزین کلیوی مداوم ( پیوسته ) / دانلود فایل
 • بارگذاری در 24 خرداد 1400 :
 • پروتکل تشخیصی و درمانی بیماری میاستنی گراویس / دانلود فایل
 • راهنمای تجویز داروی ستوکسیماب در بالغین / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت، معاینه جامع شبکیه نوزاد نارس از طریق تصویربرداری، پزشکی از راه دور / دانلود فایل
 • مجموعه ابلاغ استانداردهای طب ایرانی / دانلود فایل

بارگذاری در 3 خرداد 1400 :

 • راهنمای اخلاق در همه گیری بیماری های عفونی / دانلود فایل
 •  بارگذاری در 22 اردیبهشت ماه 1400 :
 •  شناسنامه و استاندارد بخش اورژانس بیمارستان / دانلود فایل 
 • شناسنامه و استاندارد خدمت، خدمت گفتار درمانی از راه دور / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت، درمان جایگزینی کلیوی مداوم ( پیوسته ) / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت، برنامه ریزی کامل عمل جراحی فاکشنال DBS با دستگاه استریوتاکسی / دانلود فایل
 • مسیر بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان معده / دانلود فایل

بارگذاری در 1 اردیبهشت 1400:

 • راهنمای تجویز داروی رمد سیویر / دانلود فایل 1 – دانلود فایل 2
 • راهنمای تجویز داروی پرفنیدون / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت ( PRP ) خونگیری، تهیه و تزریق پلاسمای غنی از پلاکت / دانلود فایل
 • راهنمای تجویز داروی اریتروپویتین / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت بازتوانی قلب خارج از بخش بستری / دانلود فایل
 • استاندارد خدمت توانبخشی ( بازتوانی ) ریوی / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت ویزیت جامع اورژانس / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت ویزیت محدود اورژانس / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت مشاوره، انتخاب، ارزیابی، ارائه، فیتینگ، تنظیم اولیه، تنظیمات و کنترل دوره یی سمعک و کمک افزارهای شنوایی ( بزرگسالان ) / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی در اختلال طیف اوتیسم / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت ایمونو، میتسوشیمی هر انتی بادی / دانلود فایل
 • برخی از شناسنامه ها و استانداردهای خدمت در حوزه پزشکی قانونی / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی چاقی و متابولیک / دانلود فایل
 • شناسنامه و استاندارد خدمت بازسازی، عمل باز، اصلاح عمل محدودسازی حجم معده برای چاقی مفرط / دانلود فایل
 • نسخه دوم شناسنامه ها و استانداردهای خدمت در حوزه فیزیوتراپی / دانلود فایل

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0