شناسه سیام

در راستای اجرای تکالیف ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه واستقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت وابلاغ « دستورالعمل شناسه گذاری مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت» توسط مقام عالی وزارت به شماره 100/80 مورّخ 98/1/28 با هدف یکپارچگی سیستم های نرم افزاری، کلیه دارندگان و بهره برداران نرم افزارهای مورد استفاده در مراکز سلامت (بیمارستان،خانه بهداشت،داروخانه و کلیه مراکز خصوصی ) موظف به استفاده از شناسه یکتای سیام ( سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز) می باشند.

دستورالعمل شناسه گذاری مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت و دستورالعمل درخواست شناسه تبادل اطلاعات مراکز در سامانه سیام و فایل اکسل درخواست شناسه سیام  را می توانید از طریق لینک ذیل دانلود نموده و  در صورت نداشتن شناسه سیام پس از  تکمیل فایل اکسل  آن را از طریق ایمیل به منظور اخذ شناسه یکتا سیام برای معاونت درمان ارسال نمائید.

 توجه: داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و تصویربرداری داخل مراکزدرمانی(بیمارستان، درمانگاه، پلیکلینیک، کلینیک ویژه، مرکزجراحی محدود و مراکز جامع خدمات سلامت)میبایست شناسه همان مرکز را دریافت کنند و به صورت مستقل شناسه ای نخواهندداشت. 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0