کرونا

تحلیل علل مرگ و میر ناشی از کرونا 

راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماری کووید-19 نسخه آبان 99( نامه - فایل )

فایل های مربوط به وبینار آموزشی با موضوع بیماری کووید 19

فیلم مربوط به وبینار آموزشی با موضوع بیماری کووید19 

دستورالعمل توزیع و مصرف داروی رمدسیویر

راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID=19

نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید 19

 فهرست بیمارستانهای ریفرال و پشتیبان به تفکیک استان و شهرستان جهت درمان بیماران کووید 19 - 11 خرداد 1399 

نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید – 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری - 7 تیر 1399

جمعیت شناسی و همه گیری ویروس کرونا - مرکز بررسی های استراتژیک 10 خرداد 1399

نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان کووید 19در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری -  دهم اردیبهشت ماه 1399

شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه خدمات پزشکی ، پرستاری و توانبخشی مراقبت در منزل بیماران با آسیب مغزی و ترخیصی از ICU – دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت فروردین 1399

شناسنامه و استاندارد خدمات ارائه مراقبت در منزل در بیماران مبتلا به کووید 19 خفیف - دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت فروردین 1399

دستورالعمل مدیریت بیماران ارتوپدی در پاندمی COVID19 – بهار 1399

پروتکل مراقبتهای ویژه از بیماران کرونایی انجمن مراقبتهای ویژه ایران - هشتم اسفند ماه 1398

نسخه سوم دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی COVID19  -  بیستم فروردین 1399

اثرات جهانی کووید 91 و راهبردهای کاهش اثرات و سرکوب  - مرکز بررسی های استراتژیک 23 فروردین 1399

دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری Covid19- فروردین 1399

دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید19 – 20 فروردین 1399

دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در دوره همه گیری کووید19  - 23 فروردین 1399

دستورالعمل حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان و خانواده های متوفیان کووید19 - قرارگاه مدیریت و هماهنگی دستگاه های اجرایی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ویرایش اول

پروتکل مشاوره سو گ در بازماندگان متوفیان ناشی از بیماری COVID-19 – فروردین 1399

دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از فروکش کردن طغیان کرونا

دستورالعمل مراقبت ، پیشگیری و درمان بیماران کاندید پیوند سلولهای بنیادی خونساز ، اهداء کنندگان و کارکنان بخشهای پیوند – بهار 1399

روزه داری در بحران ویروس کرونا – فرهنگستان علوم پزشکی ایران

وضعیت سلامت روان و عوامل استرسزا در بین کارکنان درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در دوران مقابله با همه گیري بیماري کووید - 19 (کرونا)

ابلاغیه وزیر درخصوص لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان­های بیمه­ گر پایه در حمایت از ارائه­کنندگان خدمات بیمه سلامت به‌منظور ارائه خدمات با کیفیت، اثربخش و به‌موقع به

بیماران مشکوک یا قطعی مبتلا به   COVID-19 – 19 فروردین 1399

دستورالعمل اجرایی خدمت آندوسکوپی در پاندمی کووید19 دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سلامت- فروردین 1399

گزارش کرونا ویروس برنامه اقدام : دستورالعملی برای آنچه که می توان انتظار آن را در انگلستان داشت – 6 فروردین 1399

تاثیرات روانی قرنطینه و چگونگی کاهش آن ، مرور سریع شواهد مرکز بررسی های استراتژیک – 6 فروردین 1399

دستورالعمل مقررات ایمنی و بهداشتی در تولید و کار با محلول های گندزدا و ضدعفونی کننده – مرکز سلامت محیط و کار فروردین 1399

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در محیطهای اداری – فروردین 1399

دستورالعمل حمایت‌های روانی‌اجتماعی در مراکز مراقبتی(نقاهتگاهها) بیماران  COVID-19 – چهاردهم فروردین 1399

دستورالعمل کارآزمایی های بالینی در همه گیری بیماری COVID-19 سازمان غذا و دارو - فروردین 1399

دستورالعمل نحوه مراقبت و تشخیص COVID-19 در مراکز خدمات جامع سلامت منتخب (16 یا 24 ساعته) – ضمیه فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در سطوح ارائه

خدمات سرپایی و بستری – نسخه اول یازدهم فروردین 1399

دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران سرپایی COVID-19 (نقاهتگاه) - ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید یازدهم فروردین 1399

دستورالعمل مراکز مراقبتی بیماران COVID-19 - ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید فروردین 1399

نامه ابلاغیه دستورالعمل اختصاصی پیشگیری از ابتلا و انتشار ویروس کرونا برای کارکنان حوزه مدیریت اطلاعات بیمارستان ها- 13981228

دستورالعمل اختصاصی پیشگیری از ابتلا و انتشار ویروس کرونا برای کارکنان حوزه مدیریت اطلاعات بیمارستان ها

COVID-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری - هفتم فروردین 1399

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری – ششم فروردین 1399

طرز تهیه محلول گندزدایی پرقدرت پنج در هزار با مایع سفید کننده

پیشگیری و کنترل کووید 19 – (کرونا ویروس) در محیط کار راهنمای عمومی

راهنمای پیشگیری وکنترل  کووید 19-(کرونا ویروس) ماسک های تنفسی

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید 19-(کرونا ویروس) در محیط های کاری (اداری –صنعتی)

راهنمای پیشگیری و کنترل کووید 19-(کرونا ویروس) نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران

راهنمای راههای پیگشیری از ابتلا به کرونا ویروس : آموزش عمومی کارگران و کارفرمایان

همه گیری جهانی ویروس کرونا و گزینه های پیش روی در عرصه بین المللی – مرکز بررسی های استراتژیک 26 اسفند 1398

راهنمای مدیریت آب ، فاضلاب ، بهداشت و مواد زائد برای کرونا ویروس (Covid-19)

ابلاغیه وزیر درخصوص لزوم اجرای دستورالعمل های درمان شانزدهم اسفند 1398

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در کودکان دوازدهم اسفند 1398

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری بیستم اسفند ماه 1398

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری سیزدهم اسفند ماه 1398

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری هشتم اسفند ماه 1398

اطلاعیه شماره 1 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کووید 19

اطلاعیه شماره 2 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کووید 19

اطلاعیه شماره 3 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کووید 19

راهنمای پیشگیری و کنترل Covid-19 کرونا ویروس - مراقبین و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی ویرایش دوم - اسفند 1398

نامه استعلام نحوه تدفین اجساد کووید 19 براساس پاسخ کتبی آزمایش - 28 اسفند 1398

راهنمای کنترل محیطی نحوه دفن ایمن اجساد افراد مبتلا یا مشکوک به کووید 19 - اسفند 1398

پروتکل الحاقی مراقبت های ویژه برای بیماران بستری کووید 19 - 25 اسفند 1398

راهنمای کنترل کرونا ویروس Covid19 در مراکز پرتو پزشکی - زمستان 1398

دستورالعمل اجرایی نحوه مراقبت از بیماران با علائم خفیف کووید 19 در منزل - 28 اسفند 1398

دستورالعمل درمانی مواجهه با Covid-19 در بیماران مبتلا به سرطان و بیماران پیوند مغز و استخوان

دستورالعمل ارائه خدمات 247 و 724 در مواجهه با Covid-19

دستورالعمل توانبخشی بیماران در مواجهه با Covid-19

دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به Covid-19

اصلاحیه مکاتبه 30610/د400 مورخ 98/12/09 درخصوص بند(1)

دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی Covid19 - بیستم اسفند1398

دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی کووید19-دوازدهم اسفند 1398

دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز بیماران تحت درمان کووید 19و پیگیری موارد سرپایی دهم اسفند 1398

ابلاغیه تامین مالی بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا

فیلم آموزشی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

پروتکل کنترل عفونت کروناویروس جدید(ویرایش چهارم)

پروتکل های پیشگیری و کنترل برای گروه ها و محیط های خاص

راهنمای پیگیری بیماران مبتلا به بیماری کووید19

ابلاغیه خدمات سرپایی برای ویزیت بیماران کووید 19

پروتکل درمان و خدمات بستری و سرپایی در بیماری کووید 19 سطوح  هشتم اسفند ماه 1398

فیلم آموزشی دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با ویروس Covid-19

دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا ویروس بهمن ماه 1398

پوستر خودمراقبتی در اپیدمی های ویروسی

پوستر نقش شهروندی در گذر از بحران کنونی

پمفلت آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی

مفلت آموزشی برای همراهان

توصیه های بهداشتی در مقابل کرونا ویروس

راهنمای گندزدایی محیط

راهنمای دفن اجساد

راهنمای گندزدایی هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشکوک به کرونا ویروس

فرمولاسیون محلول های هندراب

آموزش حمایت روانی اجتماعی از پرسنل مراکز درمانی

دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با ویروس Covid  


استفاده از حمایت برون پیکری حیات (ECMO-ECLS)در بیماران مبتلا به نارسایی تنفسی ، قلبی و covid-19

پوستر احيا قلبي ريوي در بحران كرونا

دستورالعمل احيا قلبي ريوي در بیماران مبتلا یا مشکوک به کرونا covid-19 

ممنوعیت انجام تست سرولوژی covid-19 

دستورالعمل پیشنهادی انجمن اکوکاردیوگرافی ایران در خصوص انجام انواع اکوکاردیوگرافی در زمان بروز اپیدمی کووید 19

اندیکاسیون های درخواست مشاوره قلب و اکوکاردیوگرافی در مادران باردار مبتلا یا مشکوک به کوید 19

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس)فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز پرتوپزشکی

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19( کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار مراکز فیزیوتراپی

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس)فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه بیماران

دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید- 19

دستورالعمل فعالیت  مراکز mmt در پاندمی کووید-19

دستورالعمل هاي چگونگي فعاليت مراكز سرپايي درمان وابستگي با مواد مخدر در جريان بيماري كوويد-1

- دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو

- فاصله گذاري اجتماعي در محيط هاي درماني

- دریافت پروتکل های بهداشتی مبارزه با بیماری کووید -19

- ارسال راهنماهای کرونا ویروس مربوط به دفن اجساد ، گندزدایی محیط و گندزدایی هواپیما

- دستورالعمل مراقبت ، تشخیص ، درمان و ارائه خدمات بالینی و ارجاع بیماران مشکوک،محتمل و قطعی عفونت 2019-nCOV کوروناویروس جدید 

- تعریف مورد مشکوک و شماره تماس ستاد معاونت بهداشتی ومراکز بهداشت تابعه 

- ثبت خود اظهاری افراد مشکوک به کرونا با مراجعه به سایت salamat.gov.ir

فراخوان توسعه ظرفيت ازمايشگاهي

- نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری 6فروردین

- اطلاعیه شماره 2 دستورالعمل اجرایی مقابله با کرونا ویروس جهت کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی

- پمفلت آموزشی خودمراقبتی مراجعه کنندگان به مراکز دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کرونا ویروس

- خود غربالگری مراجعه کنندگان به مراکز دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کرونا ویروس

- دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید

- دستورالعمل مراقبت ، تشخیص ، درمان و ارائه خدمات بالینی و ارجاع بیماران مشکوک ، محتمل و قطعی کرونا ویروس

- راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کووید 19 کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

- شماره تماس ستاد معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت

- غربالگری مراجعه کنندگان و تریاژ تشخیصی کووید 19 در مراکز دندانپزشکی

- گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کرونا ویروس

- گندزدایی محیط

- نحوه مراقبت از بیماران با علائم خفیف کووید 19 در منزل

- نسخه اول . فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری  در کودکان

- نسخه دوم.فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری 13اسفند

- نسخه سوم .فلوچارت تشخیص و درمان سرپایی و بستری


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0