پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ثبت شکایات
>>اداره رسیدگی به شکایات
 
در صورت تمایل می توانید به یکی از روش های زیر شکایت خود (بیمارستان / درمانگاه / مطب پزشک / دفتر کار / آمبولانس خصوصی )را مطرح نمایید:

1- اعلام شکایات از طریق تلفن گویا:02632547076 داخلی 154
 
2- رسیدگی به شکایات تلفنی از طریق سامانه تلفنی 190
 
3- دریافت فرم ،تکمیل و ارسال آن به کارشناس واحد رسیدگی به شکایات :

     - دریافت فرم خام


3- دریافت فرم خام،تکمیل آن و ثبت شکایات به صورت الکترونیک و پیگیری  . 

    - دریافت فرم خام

    - ثبت شکایت 

V5.4.0.0