مطالب آموزشی مدیریت پرستاری
فیلم مربوط به وبینار NIV  
قصور شغلي در حوزه سلامت مدیریت ارزشیابی و ارزیابی عملکرد
سبك زندگي سالم  مدیریت آموزش
مدیریت برنامه ریزی صلاحیت حرفه ای
ارتقای سلامت و آموزش به بیمار اورژانس تروما
شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار صلاحیت حرفه ای ( فایل به فرمت پاورپوینت - پوستر )
آموزش پرسنل جدیدالاورود  ثبت وگزارش نویسی
مدیریت برنامه ریزی مدیریت آموزش
زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی راهنمای اعزام و ارائه خدمات به بیماران مشکوک به کورناویروس
استاندارد های بین المللی پرستاری مدیریت ارزیابی
مدیریت منابع انسانی مدیریت نیروی انسانی
برنامه ثبت سکته های قلبی در CCU بیمارستان مخاطرات شغلی کارکنان پرستاری
برنامه تغذیه ای مناسب - فصل تابستان ماه رمضان  آزمون غیر حضوری ایمنی بیمار
آزمون غیر حضوری آوژانسهای اعصاب آزمون غیر حضوری طراحی وتدوین یک پیام اثر بخش
آزمون غیر حضوری همو ویژولانس آزمون غیر حضوری ایمنی حرفه ای وسلامت شغلی
اینتوباسیون ایمنی بیمار
مسمومیت سوختگی با مواد شیمیایی
پاورپوینت ابولا مدیریت استرس
آموزش غیر حضوری مدیریت زمان  آموزش غیر حضوری تروما
 آموزش غیر حضوری پنج بیماری شایع اطفال  آموزش غیر حضوری اوژانس های ارتوپدی
مهارتهای رفتاری و ارتباطی ارزشیابی آموزش اثربخشی
به اشتراک گذاری درس های آموخته شده- شیوه نامه 3 منشور حقوق بیمار نهایی
آزمون دورهای آموزشی غیر حضوری الکترونیکی و غیر الکترونیکی کتابچه آموزش سلامت رضایی
کتابچه استاندارد سازی آزمونهای توانمند سازی کتابچه مدیریت خطر و ایمنی بیمار
مدیریت آموزش های درون بخشی نظام تشویق و شایسته سالاری و ارتباط آن با آموزش در کادر پرستاری
وبا - دکتر فرهاد قمصری آنفولانزا - دکتر فرهاد قمصری
Ebola- دکتر فرهاد قمصری عفونتهای کرونا ویروس
ریکاوری  

 


گروه دورانV5.6.1.0