کتابخانه

مجموعه روش هاي اجرائي استاندارد ميکروسکوپي مالاريا و مروري بر چک ليست فني آزمايشگاه مالاريا ابلاغ شده درسال 97 ، مورخ 98/02/24

CLSI - 2016

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت- ISO15189 آزمایشگاه های پزشکی

کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

استاندارد برنامه ریزی و طراحی آزمایشگاههای پزشکی

کنترل کیفیت درآزمایشگاههای پزشکی   

صول مستندسازی و مستندات آزمایشگاهی در آزمایشگاه پزشکی

مجموعه از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

دستگاههای خودکارشمارنده سلولی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

اصول ارجاع نمونه بر اساس دستورالعمل ارجاع و اصول استاندارد خونگیری
تاریخ برگزاری: 95/09/16

HIcontrol

تشخیص لوسمی ها و اختلالات گلبول های سفید

MRSA, ESBLs and Carbapenem Resitance

 

تضمین کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی

عفونت بیمارستانی

الزامات استاندارد در آزمایشگاه های تشخیص طبی

شش سیگما

بررسی آزمایشگاهی تومورمارکرهاو تفسیر آن ها
تاریخ برگزاری: 94/03/10

آنالیز ادرار

صفحه1از41234.بعدي.برو

گروه دورانV5.6.1.0