يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۲۰:۵۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 
  • کد خبر : ۸۷۷۸۶
دستور العمل ابلاغی هیئت مركزی نظارت بر انتخابات در زمینه صندوق های اخذ رای ثابت و سیار

 

فایل پیوست 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0