مدیر پرستاری دانشگاه 


نام و نام خانوادگی:
سیما فیض اله زاده

پست مربوطه: مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی:دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها 

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی-خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز-طبقه سوم- مدیریت پرستاری

شماره تماس : 32532629

آدرس پست الکترونیک:  parastari_darman@abzums.ac.ir


دریافت رزومه


يكشنبه 25 آذر 1397   16:49:09

تصویر ها