>>اداره اقتصاد
 

گزارش عملکرد واحد اقتصاد درمان


آموزش کلیه کارشناسان درگیر فرایندهای واحد مذکور در مراکز

بررسی کلیه اسناد مصدومین ترافیکی بطور ماهانه در کنار کارشناسان مراکز

اصلاح اسناد در صورت لزوم ؛ بطور ماهانه در کنار کارشناسان مراکز

بررسی اسناد نیازمندی ها

بررسی مقیمی پزشکان و مکاتبه با معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پس از بازنگری و اصلاح

استخراج و ابلاغ 23 خدمت فاقد تعرفه
پیگیری و ابلاغ تعرفه های برخی خدمات پاراکلینیک نظیر تعرفه مشاوره های روانشناسان بالینی ، گفتار درمانی و ...

بررسی 700 پرونده اعمال گلوبال جهت استخراج هزینه واقعی و ارسال به وزارتخانه

بازنگری و تدوین طرح پلکانی مبتنی بر عملکرد پزشکان

 


سه‌شنبه 4 تير 1398   12:31:20