سه‌شنبه 7 آذر 1391

مدیر نظارت بر درمان، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها


نام و نام خانوادگی:
دکتر علی کرد

پست مربوطه:
-مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
- مدیر نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها


مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی-خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

شماره تماس : 32532544

آدرس پست لکترونیک:nezarat_darman@abzums.ac.ir

يكشنبه 25 آذر 1397   15:54:46

تصویر ها