يكشنبه 24 شهريور 1392

مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری
الف)سفر دور اول
1-پیگیری مصوبات دور اول سفر : 5 مورد احداث پایگاه اورژانس انجام و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

2-پیگیری و تکمیل کمبود اعتبارات بیمارستان امام جعفر صادق(ع) در مصوبه دور اول سفر3-پیگیری و تکمیل و بهره برداری ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ و نظرآباد
4-پیگیری احداث و بهره برداری از مراکز درمان بستر 10 تختخوابی در کوهسار و چهارباغ و شهرستان طالقانب)سفر دور دوم
5-پیگیری و اخذ موافقت اصولی و فرم 215 دور دوم سفر و تامین اعتبار ساخت بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی درمانی شمال اتوبان توسط سازمان مجری طرحهای عمرانی ادارات و نهاد های دولتی وزارت راه و شهرسازی برای سال 91 و ضمنا تحویل زمین به متراژ 4 هکتار انجام شده است.
6-پیگیری و اخذ موافقت اصولی و فرم 215 تامین اعتبار ساخت بیمارستان 160 تختخوابی درمانی در منطقه فردیس و تامین اعتبار احداث توسط سازمان مجری برای سال 91 و ضمنا تحویل زمین به متراژ 5/1 هکتار متر انجام شده است.
7- پیش بینی و اختصاص اعتبار برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی کرج و یهره برداری از آن
پ)سفر دور سوم
8)اختصاص 23 تخت دیالیز و 15 تخت ICU در سطح استان9)تحویل و مطالعه طراحی زمین پردیس دانشگاه علوم پزشکی انجام گردیده است.

10)خرید 1 دستگاه آمبولانس کمک دار و یک عدد اتوبوس آمبولانس و احداث 9 پایگاه اورژانس جاده ای تامین اعتبار و در حال تکمیل می باشد.

11)کلنگ زنی و احداث مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی و مرکز بهداشتی استان (طرح مطالعاتی انجام شده است)
12)احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر با هماهنگی خیرین و با اهدای زمین به مساحت 5500 متر مربع انجام شده است.

13)طرح مطالعاتی بیمارستان 64تختخوابی اعصاب و روان و احداث ساختمان مرکز بهداشت طالقان انجام شده است.
ت)سفر دور چهارم
14)مصوبه احداث بیمارستان 32 تختخوابی طالقان اخذ گردیده است.

15)مصوبه تکمیل و ارتقای پردیس دانشگاه علوم پزشکی اخذ گردیده است.
16) رسیدگی به درخواست های مردمی (برای اطلاع بیشتر به بخش سامد مراجعه نمایید.)برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید
بيشتر
سه‌شنبه 4 تير 1398   12:54:58

تصویر ها