سه‌شنبه 26 شهريور 1392نام و نام خانوادگی :علیرضا شکیب
پزشک عمومی ، MPHمدیریت بیماریها، دانشگاه تهران
متولد : تهران
سال تولد :1347
تلفن تماس :02632555000
 پست الکترونیک :Shakibalireza47@yahoo.com
 
سه‌شنبه 4 تير 1398   12:11:35

تصویر ها