شنبه 19 ارديبهشت 1394معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزنام  و نام خانوادگی: دکتر سیامک جبارنیا

پست مربوطه:  معاون درمان دانشگاه 

مدرک تحصیلی:

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

شماره تماس :
32558535

آدرس پست الکترونیک: darman@abzums.ac.ir  


  دریافت رزومه

يكشنبه 25 آذر 1397   16:11:50