شنبه 26 اسفند 1396 قابل توجه کلیه موسسات پزشکی و  تشخیصی و درمانی (بستری - سرپایی):
احتراماً، در خصوص واکنش سریع وقایع ناخواسته پیوستهای ذیل مطالعه گردد .
واكنش سريع وقايع ناخواسته (شیوه نامه ابلاغی - فلوچارت واكنش به وقايع در سايت معاونت درمان فوکال پوینت - فرم)
 

 
سه‌شنبه 6 فروردين 1398   06:59:25