اخبار

مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: اختلالات ناشنوایی 6.8 درصد از بار بیماری ها در جهان را تشکیل می دهد.
 
به گزارش وبدا، دکتر سعید محمودیان با بیان این مطلب، گفت: هشتم مهرماه مصادف با 30 سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی ناشنوایان خوانده می شود. هدف از نام گذاری این روز ارتقای سطح فرهنگ مردم در ارتباط با ناشنوایان و آگاهی سیاستگذاران و عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر از افراد با آن روبرو هستند.
 
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی وزارت بهداشت، افزود: سلامت، بخشی از سرمایه ملی است که دائما در معرض خطرات فراوانی قرار دارد و نفع و ضرر ناشی از وجود یا فقدان آن متوجه دولت ها و نیز تمامی افراد جامعه می شود. بنابراین علاوه بر تلاش فرد فرد انسان ها برای حفظ سلامت خود، جامعه نیز باید نسبت به حفظ سلامت تمام اعضای خود و مقابله با خطراتی که آنها را تهدید می کند احساس مسئولیت کند.
 
سلامت فرد و جامعه چنان به هم گره خورده است که نمی توان بین آنها حد و مرزی قایل شد. هر عضوی از جامعه در صورت از دست دادن سلامت خود می تواند سلامت دیگران را نیز تهدید نماید. عدم حضور او آسیب هایی را به نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و از طرفی هزینه های درمانی نیز افزون می شود و بدین منظور دولت ها نیز باید تدابیری را در جهت حفظ و ارتقای سلامت لحاظ کنند.  
 
وی بیان داشت: سلامت یک حق اساسی برای یکایک افراد جامعه است و تامین این حق جزو تکالیف دولت برشمرده می شود و باید به تمام جمعیت کشور تعمیم یابد. تاکید بر پیشگیری به جای اکتفا کردن به درمان روشن ترین نمود این سیاست می تواند باشد. مشکل سلامت گوش و شنوایی در صورت نبود یک برنامه جامع اغلب تنها به صورت ناشنوایی و  یک معلولیت محسوب می شود در حالی که بروز و وقوع کم شنوایی و ناشنوایی در جوامع به صورت یک مشکل در سلامت عموم مردم و اجتماع مطرح می باشد.
 
دکتر محمودیان گفت: بنابراین اقدامات راهبردی در این خصوص باید در گام نخست در جهت ادغام برنامه سلامت گوش و شنوایی به منظور استقرار مراقبت های اولیه سلامت جهت گیری شود و در گام بعدی بایستی همکاری بین بخش های مختلف به منظور کاهش و یا حذف عوامل مختلف خطر کم شنوایی و ناشنوایی تقویت و نهادینه شود و همچنین جلب مشارکت و توانمند سازی آحاد مردم جامعه در تمامی گروه های سنی در جهت افزایش سطح سواد سلامت در خصوص سلامت گوش و شنوایی مد نظر قرار گیرد. 
 
وی با اشاره به این که معلولان بزرگترین اقلیت جهان هستند، گفت: بیش از 12 درصد از مردم جهان با نوعی معلولیت زندگی می کنند که این رقم بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت به شدت در حال افزایش است. جوامع انسانی به صورت مشترک با دو مشکل بنیادی و عمیق یعنی معلولیت و فقر مواجه هستند که هرکدام به خودی خود بسیاری از مکانیزم های رشد، توسعه و برنامه ریزی های خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ملت ها و دولت ها را متاثر و حتی فلج و ناکام می سازند.
 
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی وزارت بهداشت، اظهار داشت: قانون حمایت جامع از معلولان در کشور در قوانین توسعه کشور به تصویب رسیده است و در حال حاضر موجود است ولی متاسفانه بسیاری از ارگان ها مفاد این قوانین را رعایت نمی کنند و هنوز اکثر قریب به اتفاق معلولان به خصوص عزیزان ناشنوا  و کم شنوا در استخدام های کشوری با مشکلات عدیده و طرد شدن مواجهه هستند که معاش و دسترسی عدالت محور این افراد را با تهدیدهای فراوان مواجه کرده است. 
 
دکتر محمودیان گفت: با وجود چنین واقعیت هایی در جامعه برسیاستگذاران هر کشوری فرض است که با اولویت دادن به همکاری های بین بخشی قدم های موثری در جهت ارتقای سطح سواد سلامت و آگاهی مردم درخصوص شیوه های رفتاری موثر اعضای خانواده و جامعه با فرد کم شنوا و یا ناشنوا در جهت رشد عاطفی و سازگاری های اجتماعی، آمادگی های آموزشی و ارتقای مهارت های زبانی و تحصیلی افراد ناشنوا بردارند. موانع ارتباط اجتماعی ناشنوایان با جامعه را شناسایی و در جهت حل آنها عمل نمایند و با فرهنگ سازی هر چه موثرتر از رفتارهای ترحم آمیز نسبت به این عزیزان اجتناب کنند.  
 


نسخه قابل چاپ
چهارشنبه 2 آبان 1397   01:10:59