اخبار


روز جهانی بهداشت دست با هماهنگی کارگروه کنترل عفونت در بیمارستان های استان البرز برگزارشد. به مناسبت روز

جهانی بهداشت دست و ترویج رعایت بهداشت دست "کمپین آموزشی توسط کارگروه کنترل عفونت مدیریت پرستاری در

مراکز و بیمارستان های استان البرز با محوریت آموزش صحیح بهداشت دست برگزار گردید.

بهداشت دست چیست؟

بهداشت دست یک واژه کلی است که به هر نوع عمل شستشوی دست اشاره می شود. شامل موارد زیر است:

 • شستن دست ها با آب و صابون یایک محلول صابون

 • استفاده ازیک محلول ضد میکروبی مالش دست برای سطح دست ها

بهداشت دست موثرترین روش برای کاهش عفونت های بیمارستان است.هنگامی که بهداشت دست به طور صحیح انجام می شود نتایج آن، کاهش میکروارگانیسم های دست ها است.

اهداف بهداشت دست

 • شکستن زنجیره انتقال عفونت از طریق دست در طی تماس مستقیمیا غیر مستقیم

 • کاهش عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی و درمانی

 • بهبود بهداشت فردی و کنترل اپیدمی ها

 • کاهش بار بیماریهای عفونی ناشی از مراقبت های بهداشتی

 • پیشگیری از عفونت پرسنل

چرا بهداشت دست اهمیت دارد؟

عفونت ها یک مسئله جدی در مراکز مراقبت سلامت هستند. میکرو ارگانیسم هایی که باعث عفونت می شوند از طریق

دستان کارکنان مراقبت سلامت در طی فعالیت های روزانه منتقل می شوند رخداد های شایع از این نوع شامل موارد زیر هستند:

 • انتقال میکرو ارگانیسم های خود بیمار ازیک قسمت از بدن به سطح دیگر

 • انتقال میکرو ارگانیسم ها ازیک بیمار به بیمار دیگر

 • انتقال میکرو ارگانیسم ها از محیط و تجهیزات مراقبت سلامت

 • کارکنان مراقبت سلامت میکرو ارگانیسم های روی دستانشان را در نتیجه تماس کسب می کنند .کارکنان سپس می توانند ندانسته میکروارگانیسم ها را از دستانشان به بیماران و محیط منتقل کنند .

 • بهداشت دست به طور صحیح ، تعداد میکرو ارگانیسم های روی دست ها را کاهش دهد و انتشار این میکروارگانیسم ها را محدود می کند.


                         


نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 6 فروردين 1398   06:26:17