اخبار حوزه ریاست
بخش روانپزشکی در استان البرز باید توسعه یابد. دکتر درفشی: در استان البرز تنها 4 تخت روانپزشکی دولتی وجود دارد.
به گزارش وب دا- 'دکتر حمید درفشی ' سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه باید اقدامات جدی برای مقاوم سازی سازه های درمانی کرج و استان البرز انجام شود ، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی به نوبه خود پیگیر این موضوع مهم است.
وی  خاطرنشان کرد: درصورت بروز یک زلزله تمام بیمارستانهای این استان از بین می رود و تنها بیمارستانی که جوابگو است، بیمارستان البرز خواهد بود .
وی با بیان اینکه ما کمترین تخت بیمارستانی را در بین استانهای کشور داریم، افزود : تختهای موجود در استان البرز پاسخگوی مطالبات بر حق مردم نیست.
دکتر درفشی در ادامه با اشاره به اینکه بخش روانپزشکی بیمارستان های البرز باید توسعه یابد گفت: طبق استاندارهای بهداشت و درمان ، 10 درصد از تخت های بیمارستانی هر استان باید به بخش روانپزشکی اختصاص پیدا کند ، این درحالی است که در استان البرز تنها 4 تخت روانپزشکی دولتی وجود دارد.
وی یادآورشد: سال گذشته 27 مورد خودکشی در البرز داشتیم که این امر بر اهمیت این بخش درمانی و توجه به آن می افزاید.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان تصریح کرد: استان البرز از جمله 10 استان حادثه خیز کشور است که به دلیل همجواری با استان تهران و معین بودن آن برای پایتخت ، باید در جهت بهبود زیر ساخت ها و امکانات ، توجه ویژه ای به آن گردد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   14:36:35

تصویر ها