نشست آموزشی شیوه رسیدگی به اسناد بیمارستانی
جلسه فوق در تاریخ 97/7/03 با حضور جناب آقای دکتر درفشی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر جوانشیر مدیرکل محترم بیمه سلامت، جناب آقای دکتر فلاح کیش معاونت محترم بیمه سلامت، کارشناسان مسئول نظارت بر اسناد بیمارستانی سازمان های بیمه گر پایه،روسا ، مدیران، مدیران پرستاری، روسای امور مالی، پزشکان مسئول بخش اورژانس و جمعی از کارشناسان مسئول امور مالی بیمارستان های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی ، مسئولین فنی و کارشناسان مسئول امور مالی مراکز جراحی محدود استان از ساعت 8 لغایت14 در سالن ابن سینا دانشگاه برگزار و چالش های بیمه ای مراکز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سپس جلسه پس از پاسخ کارشناسان مسئول سازمان های بیمه گر و اقتصاد درمان دانشگاه در پنل پایانی جلسه به پرسش های شرکت کنندگان خاتمه یافت.
جهت دریافت فایل آموزشی این جلسه  اینجا کلیک نمایید.
سه‌شنبه 4 تير 1398   12:47:20